Doktorat honoris causa dla prof. Oskara Blarra

Uchwałą Senatu UWM doktorat honoris causa odbierze prof. Oskar Gottlieb Blarr, niemiecki muzyk, kompozytor, organista.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. O. Blarrowi odbędzie się 14 października (piątek) o godz. 17.00 w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Z wnioskiem o uhonorowanie prof. Oskara Blarra tytułem doktora h.c. wystąpiły władze Wydziału Nauk Społecznych UWM. Promotorem w postępowaniu o nadanie tytułu dr. h.c. jest prof. Krzysztof Gładkowski z Instytutu Nauk Politycznych UWM.

W trakcie uroczystości odbędzie się koncert, który poprowadzi Leszek Szarzyński.

Wystapią:

Zespół "Pro Musica Antiqua" i goście pod dyrekcją Leszka Szarzyńskiego
Leszek Szarzyński - flet
Jerzy Szafrański - obój
Dominik Jastrzębski - klarnet
Michał Marcol - skrzypce
Monika Kościelnia - skrzypce
Fili Katrin Dakite - altówka
Paweł Panasiuk - wiolonczela
Oskar Gottlieb Blarr - fortepian
Agnieszka Panasiuk - fortepian
Lucyna Żołnierek Frenszkowska - fortepian
Ewa Alchimowicz-Wójcik - sopran

W programie utwory prof. Oskara Gottlieba Blarra:

1. Utwór młodzieńczy na flet i fortepian (1969) Wariacje na temat chorału Marcina Lutra "Wir glauben all an einen Gott: (Taniec, Marsz, Zakończenie)
2. Ze zbioru "Die Kuerbishuette" (1982) - Serenada na klarnet i kwartet smyczkowy: Nr. 3 Polonaise; Nr. 5. Rondeau
3. Pieśń "Lied von Roten Sefchen" na sopran i fortepian (1997), tekst Heinrich Heine
4. En karem concerto na dwa fortepiany (1985) Części: Toccata, Polka (Simchat thora)
5. Inventionen i pieśń z tekstem Erwina Kruka "Nie tam" (2016) na sopran, fortepian, flet, obój i wiolonczelę - prawykonanie dedykowane zespołowi "Pro Musica Antiqua".

Nadaniu tytułu doktora honoris causa UWM towarzyszyć będzie równiez wystawa prezentująca prace graficzne Zbigniewa Urbalewicza inspirowane utworami Oskara Gottlieba Blarra.

Prof. Oskar Gottlieb Blarr pochodzi z Sędławek (dawne Prusy Wschodnie). Jest propagatorem muzyki Feliksa Nowowiejskiego, uczniem Krzysztofa Pendereckiego. Wielokrotnie koncertował w wielu kościołach naszego regionu. Z jego inicjatywy odnowiono wiele zabytkowych organów na Warmii i Mazurach.

w kategorii