Doktorat honoris causa dla prof. W. Budzyńskiego

prof. Budzyński. dr h.c. UWM, Olsztyn,
Prof. dr hab. Wojciech Budzyński z Katedry Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM został doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Uroczyste nadanie tytułu odbyło się podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie w Siedlcach 3 października. Godność doktora honoris causa senat UPH nadał prof. Budzyńskiemu za wybitny wkład w kształcenie kadry naukowej, zasługi na rzecz rozwoju agronomii, a w szczególności uprawy roślin, zwłaszcza rzepaku, roślin zbożowych i energetycznych, a także za szczególne zasługi dla rozwoju Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Promotorem w postępowaniu o nadanie tytułu dr. h.c. była prof. Wanda Wadas z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, recenzentami prof. Andrzej Kotecki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz prof. Wiesław Koziara z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Prof. W. Budzyński jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM, którą kierował przez wiele lat. Jest wybitnym specjalistą z zakresu uprawy roślin rolniczych, o imponującym dorobku publikacyjnym. Dorobek naukowy profesora jest związany z problematyką przyrodniczych i agrotechnicznych uwarunkowań produkcji zbóż oraz roślin oleistych. Obejmuje ponad 400 pozycji, w tym ponad 180 to oryginalne prace twórcze, z których większość została opublikowana w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych.

- Rzepak to prawdziwa moja miłość badawcza. Sekunduję niebywałemu rozwojowi jego produkcji w Polsce i na świecie od 1982 r. – przyznaje prof. Budzyński.

Profesor Budzyński wypromował 17 doktorów w dyscyplinie agronomia, a w 3 przewodach habilitacyjnych pełnił rolę konsultanta i doradcy merytorycznego. Uczestniczył w ponad 30 projektach i tematach badawczych finansowanych przez podmioty pozauczelniane. W większości tych przedsięwzięć pełnił funkcję lidera.

Prof. Budzyński jest nie tylko wybitnym naukowcem, ale też strażnikiem jakości polskiej nauki. Zasiada bowiem w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Na jej zlecenie wykonał kilkadziesiąt recenzji na stopień doktora habilitowanego oraz 37 ocen w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych, a na zlecenie różnych rad wydziałowych i naukowych wykonywał recenzje w przewodach habilitacyjnych i doktorskich, a także 4 recenzje w postępowaniach o nadanie tytułu doktora honoris causa. Ponadto oceniał 127 różnych projektów badawczych na zlecenie KBN, MNiSzW oraz NCBR.

Uznanie profesora w środowisku naukowym sprawiło, że jest lub był członkiem rad programowych 6 czasopism naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Działalność naukowa prof. Wojciecha Budzyńskiego została zauważona i wyróżniona także przez polskie środowiska naukowe i gospodarcze. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu przyznały mu tytułu doktora honoris causa. Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu przyznał mu statuetkę Osobowość Roku Warmii i Mazur 2012 za wybitne dokonania naukowe na rzecz polskiego rolnictwa.

Pan Profesor Wojciech Budzyński ma także wielkie osiągnięcia w pracy dydaktycznej. - Dydaktyka jest moim hobby, a wykłady pasją -  twierdzi.

Profesor Budzyński jest osobowością nie tylko dzięki otrzymanym tytułom i pełnionym funkcjom.  Znany jest bowiem ze swego ciętego języka, humoru i bezpośredniości.

opr. lek

w kategorii