Doktorantki z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt wygrały konkurs

Mgr inż. Sara Dzik oraz mgr inż. Joanna Żebrowska - zajęły kolejno I i II miejsce w Konkursie Młodych Badaczy im. Jerzego Będkowskiego.

Konkurs został zorganizowany podczas XXX Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej.

Sara Dzik (na zdj. z prawej) jest doktorantką w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska. Zajęła I miejsce, z czego bardzo się cieszy.

- Jestem przeszczęśliwa i wdzięczna, że tam byłam i udało mi się osiągnąć taki sukces. Konkurs przebiegał w bardzo fajnej atmosferze. Mimo że rywalizowaliśmy ze sobą, nie było czuć wyścigu szczurów. Raczej każdy był wobec siebie serdeczny. Wzajemnie siebie słuchaliśmy. Zwracaliśmy uwagę, kto jak odpowiada na pytania. Wiązało się to z bardzo dużym stresem, ponieważ my, jako młodzi naukowcy, występowaliśmy przed wieloma osobami, które są uznawane za autorytety nie tylko w dziedzinie drobiarstwa, ale też higieny i dobrostanu zwierząt. Dla mnie to było bardzo duże wydarzenie, duże przeżycie i przede wszystkim wielka przygoda. Cieszę się, że mogłam spotkać się z tymi osobami prywatnie, posłuchać ich i uzyskać wiele porad - mówi Sara Dzik.

Jej praca związana była z higieną i dobrostanem zwierząt. Firma, która wyprodukowała specjalną farbę zgłosiła się do jej promotora z prośbą o sprawdzenie, czy ta farba rzeczywiście działa w warunkach produkcyjnych. Dotychczas była ona analizowana jedynie w warunkach laboratoryjnych. Doktorantka uznała, że badania są ciekawe i bardzo innowacyjne, gdyż środowisko kurcząt brojlerów jest bardzo specyficzne.

- Środowisko kurcząt brojlerów wykazuje różny mikroklimat i chociaż coś może działać w warunkach laboratoryjnych to niekoniecznie musi działać w warunkach produkcyjnych. Porównywałam dwa kurniki. W jednym stosowaliśmy klasyczną metodę dezynfekcji a w drugim kurniku innowacyjną, czyli farbę, która wykazuje dwunastomiesięczną przydatność. W wapniowaniu jest taka sytuacja, że musimy je po każdym odchowie stosować, a farba ma przez cały rok nam wystarczyć w kurniku. Porównywałam wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów, które były w danym kurniku - wyjaśnia Sara Dzik.

Cały eksperyment trwał rok. Podzielony był na trzy cykle produkcyjne. Najpierw pracownicy pomalowali farbą kurnik, w drugim zrobili wapniowanie.

- Badania rozpoczęliśmy kilka dni po wapniowaniu i po zastosowaniu farby. Następne powtórzenie było sześć miesięcy po zastosowaniu farby i ostatnie rok po. Poza samymi wynikami produkcyjnymi, które opieraliśmy na masie ciała, przyrostach dobowych wyliczaliśmy także taki indeks - europejski wskaźnik wydajności. Poza tym badaliśmy mikrobiologię i jakość ściółki. Są to bardzo obszerne badania, o których mogłabym dużo mówić – podkreśla Sara Dzik.

W kurniku, gdzie była stosowana nowoczesna metoda dezynfekcji przeżywalność ptaków była zdecydowanie wyższa niż w drugim kurniku.

- Wydaje mi się, że producenci drobiu zaczną wprowadzać nowoczesne metody dezynfekcji do swoich kurników. Wapniowanie jest najbardziej tradycyjną metodą dezynfekcji i najczęściej stosowaną, ale jest czasochłonne i wykazuje krótki termin. Myślę, że nowoczesna metoda dezynfekcji może zapewnić producentom lepszy zysk finansowy, ptakom lepszy dobrostan, gdyż tam jest mniejsza ilość patogenów oraz połączy to naukę z praktyką – podsumowuje Sara Dzik

O sukcesie swoich doktorantek i samym konkursie opowiedziała także dr inż. Aleksandra Drażbo z Katedry Drobiarstwa UWM w Olsztynie.

- Jest mi ogromnie miło, ponieważ reprezentantki naszego wydziału już po raz kolejny zajęły dwa pierwsze miejsca w międzynarodowym konkursie im. Jerzego Będkowskiego, który ma za zadanie wspierać młodych naukowców. Jest to konkurs, który jest w całości prowadzony w języku angielskim. Z mojego punktu widzenia nasze laureatki były bardzo pewne w tym co mówiły i bardzo dobrze posługiwały się językiem angielskim. Ponadto bardzo ładnie poprowadziły dyskusję naukową, która później po każdej prezentacji odbywa się w gronie naukowców. Swobodnie odpowiadały na pytania i przede wszystkim znały się na swoim temacie. Jestem dumna, że po raz kolejny przedstawiciele naszego wydziału wygrali ten konkurs - mówi dr inż. Aleksandra Drażbo.

W konkursie uczestniczyło 10 osób. Reprezentowali różne jednostki naukowe i przedstawiali wyniki swoich aktualnych badań. W większości byli to przedstawiciele polskich uczelni. Dwie osoby reprezentowały ośrodki zagraniczne. Ideą konkursu jest przede wszystkim zaprezentowanie młodych naukowców szerszemu gronu odbiorców w dziedzinie dotyczącej drobiarstwa oraz wspieranie młodych badaczy.

opr. syla, źródło Radio UWM.FM, fot. Facebook