Co łączy zawód prawnika?

zajęcia w liceum
Mieć czy być to pytanie, na które odpowiadają pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UWM. Już od dwóch lat przekonują maturzystów, że po ukończeniu prawa można i mieć, i być kimś.

„Propedeutyka prawa w liceach województwa warmińsko-mazurskiego" to tytuł projektu realizowanego w liceach Warmii i Mazur przez Wydział Prawa i Administracji UWM.

- Pomysłodawcą projektu jest dr hab. Przemysław Dąbrowski, prof. UWM, który wzorował się na programie realizowanym w Polsce w XX-leciu międzywojennym. Od dwóch lat pracownicy wydziału odwiedzają uczniów klas maturalnych w regionie, aby zwiększyć świadomość prawną wśród młodzieży. Znajomość podstawowych zasad prawa jest ważna, żeby wejść w dorosłość. Oferujemy 10 godzin zajęć, podczas których omawiamy poszczególne gałęzie prawa: gównie wprowadzenie do prawoznawstwa, prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i administracyjnego. Oprócz tego promujemy wydział i zachęcamy do studiowania na nim. Chcemy pokazać, że studiowanie prawa daje możliwość spełnienia marzeń. Erich Fromm napisał kiedyś: „Mieć czy być". Zawód prawnika to łączy. Można być kimś, a jednocześnie mieć – wyjaśnia dr Marcin Kazimierczuk, kierownik projektu.

Pierwsza edycja projektu odbyła się w ubiegłym roku akademickim. W lutym br. zakończyła się 2.

- Zajęcia prowadzimy od października do lutego, aby w 2. semestrze uczniowie mogli skupić się wyłącznie na egzaminie dojrzałości. Byliśmy m.in. w Bartoszycach, Lidzbarku Warmińskim, Dobrym Mieście, Morągu, Nowym Mieście Lubawskim, Biskupcu, Olsztynku i oczywiście olsztyńskich liceach - mówi dr Marcin Kazimierczuk.

Zajęcia z maturzystami prowadzą nieodpłatnie profesorowie, adiunkci, asystenci i doktoranci. W projekt zaangażowany jest także sam dziekan wydziału - prof. Jerzy Kasprzak, który chętnie spotyka się z maturzystami. Wszyscy pracownicy starają się swoją wiedzę przekazać w ciekawy sposób. Ponadto łączą teorię z praktyką, bo w większości sami wykonują zawody prawnicze.

- Uczniowie są zainteresowani i bardzo aktywni. Biorą czynny udział w zajęciach, zadają pytania, dopowiadają. Zaczynają logicznie myśleć, co jest charakterystyczne dla zawodu prawnika. Wielu spośród nich mogłoby być dobrymi prawnikami. Poza tym te zajęcia różnią się od wykładów, które prowadzimy dla studentów. Przede wszystkim musimy dostosować słownictwo, przedstawiać pewne zagadnienia obrazowo i unikać prawniczego języka, który mógłby być dla nich niezrozumiały - dodaje dr Marcin Kazimierczuk.

Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji planują kontynuować pomysł w kolejnych latach. Dyrektorzy szkół, którzy są zainteresowani prowadzeniem zajęć w ich placówkach, proszeni są o kontakt z dr. Marcinem Kazimierczukiem, pod adresem: marcin.kazimierczuk2@poczta.onet.pl

syla

w kategorii