Biznes nagrodził uniwersytecką naukę i kulturę

Profesor Andrzej Krankowski i Zespół Pieśni i Tańca Kortowo – to według Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu Osobowości roku 2014 Warmii i Mazur. Profesor ten tytuł otrzymał za osiągnięcia w nauce, zespół - za dorobek artystyczny.

Gala, podczas której klub wręczył swe doroczne nagrody odbyła się 30 marca w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie. Widownia była wypełniona po brzegi.

Profesor Andrzej Krankowski jest pracownikiem naukowym Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, kierownikiem Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego, kierownikiem Obserwatorium Satelitarnego w Lamkówku, kierownikiem Centrum Propagacji Fal Radiowych w Jonosferze działającym w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym, które w listopadzie ub. r uruchomiło sondę do badania jonosfery i zachodzących w niej zjawisk. Poza tym prof. Karnkowski kieruje budową stacji radioastronomicznej w Bałdach, która za pół roku ruszy. Stanie się ona częścią konsorcjum Polfar(którego jest wiceprzewodniczącym) prowadzącego badania jonosfery, które z kolei będzie częścią europejskiego systemu LOFAR. LOFAR to wieloantenowy radioteleskop. Składa się z 25 000 anten podzielonych na 36 skupisk (stacji) położonych w różnych miejscach Europy. LOFAR bada bardzo dalekie zakątki Wszechświata, m.in. obiekty, które powstały tuż po Wielkim Wybuchu. Wyniki jego badań są jednak pomocne nie tylko w kosmologii, ale także w innych naukach – badaniach nad czasem, fizyce solarnej, badaniach promieniowania kosmicznego, jonosfery, błyskawic, a nawet w rolnictwie.

Prof. Andrzej Krankowski obronił pracę doktorską w roku 2000. 7 lat później habilitacyjną, a w 2012 r. prezydent Polski mianował go profesorem. Specjalizuje się w badaniach jonosfery, czyli warstwy atmosfery otaczającej Ziemię. Jak to się stało, że z prostego studenta geodezji stał się badaczem kosmosu?

- To zasługa nieżyjącego już prof. Lubomira Barana. Dostrzegł mnie, gdy byłem na 3. roku geodezji i zaproponował pracę na stanowisku technicznym w swojej katedrze. W ten sposób przeszedłem wszystkie szczeble zawodowe: od pracownika technicznego, przez asystenta, adiunkta, profesora uczelnianego do belwederskiego. Ten tytuł to dla mnie wielka radość i wyróżnienie – powiedział prof. Krankowski.

Profesor w krótkim przemówieniu po wręczeniu nagrody podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego rozwoju naukowego, w tym rodzinie i władzom uczelni. Zwrócił też uwagę zabranych na to, że w Polsce właśnie rodzi się nowy biznes – kosmiczny. Od niedawna, bowiem nasz kraj należy do Europejskiej Agencji Kosmicznej, a to daje naszemu biznesowi możliwości sięgania po granty na budowę różnych urządzeń stosowanych w technice kosmicznej. Już obecnie w branży kosmicznej działa w Polsce 30 firm.

Zespół Pieśni i Tańca Kortowo – laureat Osobowości roku w dziedzinie kultura – to marka sama w sobie. Właśnie świętuje 45-lecie powstania. W repertuarze ma pieśni i tańce ze wszystkich regionów Polski. Prezentował je na koncertach i festiwalach nie tylko w Polsce, ale m.in. w Egipcie, Singapurze, Korei Południowej, Brazylii, Malezji i Meksyku. Obecnie do zespołu wraz z kapelą należy 80 osób. Zespół tworzą studenci UWM. Ćwiczą 2 razy w tygodniu w godz. 19-22, jedną godzinę śpiew i 2 godz. – tańca.

- Nie mamy kłopotów z naborem. Zgłasza się co roku co najmniej 80 osób. 40 przyjmujemy, a jak z tego zostanie w zespole 20 osób – to sukces. Nie ma co ukrywać: chociaż wszystko ładnie wygląda na scenie – to występy poprzedza ciężka harówka i nie każdy to wytrzymuje – zdradza kulisy Ewa Kokoszko, kierowniczka zespołu, a jeszcze kilka lat temu jego członkini. Co więc trzyma ludzi w zespole?

- Ciekawość świata, miłość do folkloru i przyjacielska - wspaniała atmosfera. Dowód? Średnio rocznie w zespole zawiązują się 3 małżeństwa.

Podczas gali „Kortowo” wystąpiło w potrójnej roli: laureata, dało też występ, a poza tym jego członkowie w ludowych strojach opiekowali się innymi laureatami.

Podczas gali był jeszcze jeden uniwersytecki akcent. Henryk Kamiński –prezes WMKB poinformował, że klub przedłużył stypendium najlepszemu studentowi Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM. Symboliczny czek w jego imieniu odebrał prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

Fot. Bartosz Cudnoch Gazeta Olsztynska

lek

w kategorii