Biała wstążka także na UWM

W tym roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski za sprawą Akademickiego Centrum Wsparcia również włączył się w ogólnoświatową kampanię „Biała wstążka. Stop przemocy wobec kobiet”.

Kampania „Biała wstążka” realizowana corocznie w ponad 60 krajach między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) i 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka) ma na celu podniesienie świadomości na temat występowania przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet i poszukiwanie oraz wdrażanie efektywnych sposobów przeciwdziałania zjawisku. Noszenie białej wstążki, szczególnie przez mężczyzn symbolizuje powstrzymanie się od przemocy i jest wyrazem gotowości do przeciwstawienia się jej stosowaniu.

Zachęcamy wszystkich studentów UWM do włączenia się do tej akcji. Więcej szczegółów na profilu FB Akademickiego Centrum Wsparcia.

w kategorii