Bezpieczeństwo techniczne

Urząd Dozoru Technicznego wspólnie z Wydziałem Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizują konferencję pt. BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE. INNOWACJE W DIAGNOSTYCE I INSPEKCJI URZĄDZEŃ I INSTALACJI TECHNICZNYCH.

Konferencja odbędzie się 10.2018 r. w godz. 10-15 w auli Wydziału Nauk Technicznym UWM, przy ul. M. Oczapowskiego 11 w Olsztynie. Udział bezpłatny.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego oraz metodami diagnostyki urządzeń i instalacji przemysłowych z wykorzystaniem m.in. nowoczesnych metod badawczych, dronów, robotów oraz analiz zagrożeń i oceny ryzyka.

W trakcie konferencji przewidziano wykłady ekspertów UDT i wykładowców UWM, wystąpienia zaproszonych gości oraz porady i konsultacje ekspertów UDT i WNT.

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: o_olsztyn@udt.gov.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 4.10.2018 r.

 

w kategorii