Bal uniwersytecki, ale … paryski

inguracyjny polonez
W murach Biblioteki Uniwersyteckiej, ale pod dachami … Paryża odbył się 15. Uniwersytecki Bal Charytatywny. Pod dachami Paryża, bo chociaż pomieszczeń użyczyła mu biblioteka, toczył się w klimacie paryskim.

Dlatego nie mógł się zacząć inaczej niż od słynnej piosenki Edith Piaf „Sous le ciel de Paris”. Na paryski klimat składał się efektowny występ Zespołu Pieśni i Tańca Kortowo z wyborem piosenek francuskich. Wśród nich oprócz "Pod dachami Paryża" była tak znana piosenka, jak: ”O champs Elysees”. Francuski klimat podkreślała bardzo dekoracja – plakaty z najbardziej znanymi paryskimi budowlami – wieżą Eiffla, Łukiem Triumfalnym, wiatrakiem Moulin Rouge itp. Elementy francuskie bez trudu dostrzec można było w wykwintnym menu, które zaserwowała uniwersytecka fundacja Żak. Do tańca grał, jak w poprzednich latach, zespół „Mega” z Białegostoku, znany z występów telewizyjnych. Uczestnikami balu byli pracownicy UWM oraz liczni goście, m.in. Gustaw M. Brzezin – marszałek województwa i Piotr Grzymowicz – prezydent Olsztyna oraz Halina Ciunel – przewodnicząca olsztyńskiej Rady Miejskiej, a także przedstawiciele biznesu.

Bal zorganizowało Biuro Mediów i Promocji UWM we współpracy z Fundacją Żak i Akademickim Centrum Kultury.

- Organizujemy bal siłami uniwersyteckimi, po to aby pokazać jego uczestnikom potencjał, którym dysponujemy – mówi Wioletta Ustyjańczuk, kierowniczka Biura Mediów i Promocji, organizatorka wszystkich balów.

Bal miał charakter charytatywny, a przyświecało mu hasło „Pomagajmy zmieniać świat na lepsze”. Dochód z niego UWM przeznaczy na wsparcie organizacji pomagającej dzieciom w potrzebie. Dochód z poprzedniego - 17 tys. zł - Uniwersytet przekazał Domowi dla Dzieci w Gryźlinach, Fundacji „Przyszłość dla dzieci” oraz Oddziałowi Hematologii i Onkologii w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Charytatywny cel sprawił, że bardzo wielu uczestników wniosło opłaty znacznie przewyższające cenę standardowej wejściówki.

Sponsorami strategicznymi 15. Balu Uniwersyteckiego byli: Zakład Produkcji Drzewnej Józef Kaczkan spółka jawna, Michellin Polska S.A., Tymbark S.A. oddział w Olsztynku, firma Paxer, Gospodarstwo Rolne Szczepanki Andrzej Michalczyk i Mariusz Bogacki.

lek

w kategorii