O bajce naukowo

Na UWM zakończyła się 4. edycja międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji poświęconej bajce, baśni i legendzie. Ponad 150 naukowców polskich oraz z z Litwy, Rosji, Niemiec i Ukrainy dyskutowało o magicznych pierwiastkach w utworach.

Uczestnicy podczas dwudniowych obrad wzięli udział w 17 sesjach. Do Kortowa przyjechali językoznawcy, kulturoznawcy, literaturoznawcy, historycy, pedagodzy i psychologowie. W tematach referatów pojawiły się niemal wszystkie najpopularniejsze baśniowe wątki, postaci, magiczne symbole i zwierzęta. Dyskutowano o motywach baśniowych we współczesnym kinie, mitach w Starym Testamencie, wykorzystaniu motywów baśniowych w amerykańskich reklamach telewizyjnych, „bajkowym” traktowaniu przez filmowców niemieckich tematu II wojny światowej. Omawiano bajki ludowe z poszczególnych regionów Polski oraz motywy baśniowe w twórczości Oskara Wilde, Hermana Hessego i Williama Szekspira. O terapeutycznej roli bajki dyskutowali psychologowie i pedagodzy, o wykorzystywaniu baśni podczas warsztatów międzykulturowych – kulturoznawcy.

Pomysłodawczynią konferencji oraz przewodniczącą komitetu organizacyjnego jest dr Magdalena Zaorska z Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej. Funkcję sekretarza pełnił dr Adam Grabowski.

- Staramy się, aby konferencji towarzyszył zawsze uroczysty element – w tym roku otwarcie obrad poprzedziło przedstawienie Dziewczynka z zapałkami w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie. Od początku chcemy także zachować jej międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter, zapraszamy przedstawicieli wielu dyscyplin, gości z zagranicy. Nasza konferencja objęta jest również stałym patronatem UNESCO – mówi dr Magdalena Zaorska.

Tegoroczna konferencja składała się z dwóch części. Pierwsza część, organizowana przez Laboratorium Teoretycznych i Metodycznych Zagadnień Historii Sztuki Kemerowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki odbyła się w Kemerowie (Rosja) 4 i 5 czerwca, druga na Wydziale Humanistycznym UWM (12-13.06.)

- Pomysł zorganizowania wspólnych obrad z uczelnią z Kemerowa pojawił się w  rozmowach z moją wieloletnią koleżanką prof. Natalią Prokopową z Kemerowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki, specjalistką mowy scenicznej, pedagogiem teatralnym. Przyjechali także naukowcy z Moskwy, głównie z Moskiewskiego Uniwersytetu Lingwistycznego. Spośród nich prof. Innara Gusiejnowa bierze udział w naszej konferencji już 3 raz – informuje dr M. Zaorska.

- Dlaczego naukowcy zajmują się bajką? Bajka wypływa tam, gdzie tonie nauka – ta sentencja moim zdaniem najtrafniej wyjaśnia magię bajki i może posłużyć za łącznik między światem nauki, a światem irracjonalnym – dodaje dr M. Zaorska.

Konferencji towarzyszyła wystawa prac plastycznych dzieci z olsztyńskich szkół. Prace przedstawiające ulubione postaci z baśni i bajek prezentowane były w foyer auli teatralnej Wydziału Humanistycznego. Natomiast owocem naukowym obrad jest 6 tomów serii wydawniczej „Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej” z publikacjami ok. 150 osób, specjalistów od bajki. W kolejnej edycji konferencji, odbywającej się co dwa lata, organizatorzy planują zorganizowanie specjalnego panelu poświęconego bajkom z Warmii i Mazur.

- Nasi goście twierdzą, że kto raz przyjedzie na bajkę, ten do bajki wraca. Bo w Kortowie jest bajecznie – puentuje dr Zaorska.

mah

Konferencję „Bajka, baśń legenda, mit – magiczny pierwiastek utworu” honorowym patronatem objęli również prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego, dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, prof. Jekatierina Kudrina, rektor Kemerowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki oraz prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

w kategorii