Badania podwodne – metody, monitoring i edukacja

Podkomisja Naukowa Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Uniwersytet Adama Mickiewicza zapraszają na konferencję poświęconą badaniom podwodnym.

I Ogólnopolska Konferencja Badania podwodne – metody, monitoring i edukacja odbędzie się w dniach 4–6 października w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Gwarek w Ślesinie. Jest to obszar głębokich, zmienionych termicznie jezior konińskich.

Celem konferencji będzie wymiana doświadczeń i zapoznanie z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie badań podwodnych, ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych metod, zasad prowadzenia monitoringu wód oraz edukacji ekologicznej.            W trakcie konferencji zostaną zorganizowane warsztaty szkoleniowe, na których których będzie można podwyższyć kwalifikacje płetwonurkowe i zdobyć uprawnienia płetwonurka ekologa I i II stopnia oraz płetwonurka wydobywcy. Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską z wieloletnim doświadczeniem, w tym w prowadzeniu prac naukowych.

Tematyka wystąpień będzie obejmować następujące zagadnienia:

  • ·                     Badania oraz monitoring fauny i flory jezior i rzek;
  • ·                     Monitoring gatunków inwazyjnych;
  • ·                     Metody, narzędzia i techniki badawcze stosowane w ekosystemach wodnych;
  • ·                     Wykorzystanie płetwonurkowania w badaniach podwodnych;
  • ·                     GIS w badaniach podwodnych i morfologia jezior;
  • ·                     Geografia jezior i rzek;
  • ·                     Zastosowanie wyników badań podwodnych do celów edukacyjnych i rozpowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony przyrody;

Biuro konferencji: OCSP KDP PTTK ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa

e-mail:biuro@cmas.pl

tel. / fax: 22 826 83 89, 22 875 10 25

kom. 604 54 54 87, 604 54 54 88

http://cmas.pl

w kategorii