Akademia Biznesu ponownie ze wsparciem samorządu

(od lewej ) prof. Jerzy Jaroszewski i Gustaw Marek Brzezin
Równo 300 tys. zł dotacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego otrzymał UWM na kontynuowanie Akademii Biznesu. To już drugie tak duże wsparcie samorządu województwa.

Umowę o dofinansowanie Akademii Biznesu ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego 16 kwietnia podpisali Gustaw Marek Brzezin - marszałek województwa i prof. Jerzy Jaroszewski - prorektor UWM ds. nauki.

Samorząd województwa udziela UWM dotacji celowej już po raz drugi. W 2018 r. przekazał UWM na akademię 336 tys. zł.

- Kapitał ludzki to jeden z najcenniejszych zasobów w poszczególnych specjalizacjach. Zmianę sytuacji na rynku pracy w naszym regionie może przynieść przede wszystkim dobra współpraca na linii biznes - wyższe uczelnie - samorządy lokalne. Dbałość o odpowiednie wykształcenie oraz o rozbudowę bazy naukowo-dydaktycznej na Warmii i Mazurach przy udziale funduszy europejskich, jak też środków własnych, świadczy o dobrej gospodarności finansowej i doskonałych pomysłach na rozwój naszego województwa. To dlatego wprowadzamy nowe inicjatywy i dostosowujemy je do potrzeb rynku pracy - mówi Gustaw Marek Brzezin - marszałek województwa.

- Środki z Urzędu Marszałkowskiego pozwolą nam sfinansować działalność akademii. Dzięki temu nasza inicjatywa może profesjonalnie działać, a studenci i doktoranci mogą kształcić się bezpłatnie - mówi dr hab. Bogdan Włodarczyk, dyrektor akademii.

Akademia Biznesu to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Jest to międzywydziałowa jednostka, która uczy swych studentów przedsiębiorczości, zarządzania zespołami pracowniczymi i umiejętności komercyjnego wykorzystania uzyskanej wiedzy. Jest wzorowana na wiodących placówkach skandynawskich, które najlepiej łączą naukę ze środowiskiem biznesu. Korzysta zatem z doświadczenia i najlepszych wzorców w rozwoju przedsiębiorczości studentów oraz ze sposobów komercjalizacji wyników badań.

Dla kogo jest ta szkoła? Dla studentów studiów I stopnia, którzy ukończyli II semestr, studentów studiów II stopnia i doktorantów UWM oraz PAN.

Zajęcia w Akademii Biznesu odbywają się w Kortowie w Starej Kotłowni, gdzie ma swą siedzibę oraz we współpracujących z nią firmach. Wykładowcami są nauczyciele akademiccy, w tym z USA, Włoch i Rumunii oraz przedstawiciele biznesu - odnoszący sukcesy, kadra kierownicza i właściciele przedsiębiorstw. Dodatkowo słuchacze akademii otrzymują wsparcie mentorów i doradców-praktyków, którzy pomagają im opracować podstawy własnych strat-upów lub przygotują do pełnienia funkcji menadżera. Poza tym akademia współpracuje jeszcze z Olszyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym i uniwersyteckim Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Akademia zrywa z tradycyjnym podziałem na wykłady, ćwiczenia i praktyki zastępując je warsztatami, spotkaniami z ludźmi biznesu, rozwiązywaniem problemów rynkowych i tworzeniem własnego modelu biznesu. Jednym ze sposobów uczenia się w niej jest np. gra symulacyjna związana z własną firmą. Ponieważ słuchaczy jest tylko 30 – to z każdym z nich nauczyciele pracują indywidualnie. Otrzymają w ten sposób kompletną wiedzę potrzebną do realizacji własnych planów biznesowych, do prowadzenia własnych innowacyjnych firm i komercyjnych pomysłów. Zdobywają ponadto dyplom ukończenia Akademii Biznesu UWM oraz punkty ECTS.

Nauka w Akademii Biznesu UWM trwa 2 semestry i jest bezpłatna. Kolejny rok zacznie się jesienią 2019 r. Rekrutacja do akademii poprzez system IRK rozpocznie się w październiku 2019 r. Ze względu na wysokie standardy kształcenia, limit miejsc jest ograniczony do 30 studentów.

22 maja Akademia Biznesu UWM zaprasza zaindeksowanych do Starej kotłowni na dzień otwarty.

lek