Absolwenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej odebrali dyplomy

Sześć lat trudnych studiów za nimi. Przed nimi droga zawodowa w firmach na obszarze UE. Absolwenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, jedynego tego typu w kraju z aprobacją Europejskiego Stowarzyszenia ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziałach Weterynaryjnych odebrali dyplomy (3.06.).

Grono 138 świeżo upieczonych lekarzy weterynarii złożyło ślubowanie zawodowe i odebrało dyplomy ukończenia studiów najlepszego w Polsce wydziału kształcącego na tym kierunku studiów. W wypełnionej szczelnie auli Centrum Konferencyjnego zasiedli absolwenci, rodziny i przyjaciele dyplomantów, pracownicy naukowi wydziału, przedstawiciele władz miasta i regionu, prezesi izb lekarsko-weterynaryjnych, reprezentanci firm współpracujących z wydziałem.

- Dyplom ukończenia naszego wydziału ma wielką wartość, sukcesy wydziału są dostrzegane także poza uczelnią – mówił dziekan prof. Andrzej Koncicki, otwierając uroczystość i przypominając o niedawnym uhonorowaniu wydziału nagrodą marszałka województwa - Laurem „Najlepszym z najlepszych”. W 2014 roku wydział otrzymał także nagrodę prezydenta Olsztyna – statuetkę św. Jakuba.

- Sześć lat temu, przyjmując was do grona studentów naszego wydziału, gratulowaliśmy wam dobrego wyboru, dziś spełniły się wasze marzenia. Wierzymy, że opuszczając mury uczelni, wynosicie dumę z ukończenia studiów na naszym wydziale – zwracał się w ciepłych słowach prof. A. Koncicki do dyplomantów.

W 2010 r. studia na wydziale rozpoczęło 179 osób, z tego grona dyplomy odebrało 108 osób. Osoby, które uzyskały najwyższą średnią to: Magdalena Smykowska (4,43), Jan Zwinczak (4,39) i Agnieszka Dunajska (4,28). Czternaście osób uczestniczyło w programie Erasmus a sześć w programie MOST.

Władze wydziału wyróżniły nagrodami i dyplomami studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Prymusów nagradzali także prezesi izb lekarsko-weterynaryjnych oraz przedstawiciele firm. Najlepszą studentką z naszego województwa okazała się Magdalena Rekieć, która otrzymała nagrodę z rąk dr. Ludwika Bartoszewicza, dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie. Prymusi Magdalena Smykowska, Jan Zwinczak otrzymali nagrody ufundowane przez prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, który wyróżnił także Karolinę Cebulską, starościnę roku, za zaangażowanie w pracę społeczną.

- Studia wspominam świetnie, mieliśmy wspaniałych prowadzących zajęcia, wbrew pozorom wcale nie było tak trudno, to kwestia systematyczności pracy. Już pracuję w firmie, w której byłem wcześniej na praktykach. Jestem zadowolony – mówi lek. wet. Jan Zwinczak.

Dobre wspomnienia ze studiów wynosi także lek. wet. Magdalena Smykowska

– To były studia marzeń. Już od dziecka twierdziłam, że będę weterynarzem. Nie żałuję tego wyboru, było super. Już zaczęłam pracę w zawodzie. Pracuję w swej wymarzonej specjalności – z krowami. I mam nadzieję, że tak będzie jak najdłużej – śmieje się Magdalena Smykowska.

Tegoroczne dyplomatorium zamyka 8-letnią kadencję dziekańską prof. Andrzeja Koncickiego.

- Wydział może się poszczycić wieloma sukcesami. To zasługa całej społeczności wydziału. Poprawiliśmy infrastrukturę, mamy świetnie wyposażone laboratoria i nie mamy problemów z naborem. Trafiają do nas kandydaci z całego kraju, wracają potem do siebie, ale część pracuje także za granicą. Życzę, aby wydział dalej dynamicznie się rozwijał, aby pracownicy publikowali wyniki badan w renomowanych czasopismach, bo to przepustka do lepszej przyszłości - podsumowuje prof. A. Koncicki.

To już 45. uroczystość wręczenia dyplomów w historii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. W ciągu tych lat wydział wykształcił ok. 5 tys. lekarzy medycyny weterynaryjnej. W rankingu szkół wyższych "Perspektywy 2015" kierunek weterynaria na UWM w Olsztynie zajął I miejsce w Polsce w swojej grupie kierunków. W 2014 roku kortowska weterynaria również była najlepsza w Polsce. Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM jako jedyny na Uniwersytecie jest członkiem Konsorcjum Naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego  na lata 2015-2019 w dziedzinie nauk weterynaryjnych.

mah

w kategorii