Absolwenci medycyny weterynaryjnej odebrali dyplomy

absolwenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Sto trzydzieści sześć osób złożyło 8 czerwca przyrzeczenie lekarza weterynarii. Aż 111 z nich może się poszczycić dyplomem z oceną przynajmniej dobry.

Po 6 latach trudnych studiów grono świeżo upieczonych lekarzy weterynarii odebrało dyplomy. Młodym dyplomantom w tym uroczystym momencie towarzyszyły rodziny oraz przyjaciele. W uroczystości udział wzięli pracownicy naukowi wydziału, przedstawiciele władz miasta i regionu, prezesi izb lekarsko-weterynaryjnych oraz reprezentanci firm współpracujących z wydziałem.

- W 2011 roku studia na kierunku weterynaria rozpoczynały 193 osoby. Dzisiaj przyrzecznie lekarza weterynarii składa 136 osób i tyle też osób uzyska dyplom ukończenia studiów. W tej liczbie jest 97 pań. Studenci uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce. Aż 111 osób odbierze dzisiaj dyplom z oceną przynajmniej dobrą. Jest to wynik naprawdę znakomity – podkreślił prof. Bogdan Lewczuk, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. – Gratuluję ukończenia studiów. Bądźcie ambasadorami naszego wydziału oraz całej uczelni. Promujcie nas w kraju i zagranicą – dodał dziekan.

Władze wydziału wyróżniły nagrodami i dyplomami studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Nagrody najlepszym przyznawali także prezesi izb lekarsko-weterynaryjnych oraz przedstawiciele firm.

Wśród wyróżnionych absolwentów był Hubert Urbaszek, który studia wspomina bardzo dobrze.

- Przeniosłem się z Warszawy na moją wymarzoną uczelnię do Olsztyna. Poznałem wspaniałych profesorów, wykłądowców i kolegów, więc to był fantastyczny czas dla mnie. Mnóstwo wiedzy, mnóstwo praktyki, dlatego serdecznie polecam Olsztyn - najpiękniejsze miasto w Polsce i najpiękniejszy kampus do studiowania. Moje plany na przyszłość nie są jeszcze do końca sprecyzowane. Mam nadzieję, że zajmę się końmi, będę hipiatrą, może chirurgiem. To się okaże, ale polecam wszystkim weterynarię. Piękny zawód. Przyjeżdżajcie do Olsztyna! – mówi Hubert.

Do studiowania weterynarii w Olsztynie zachęca także Justyna Szmitkowska.

- Zachęcam wszystkich licealistów, aby składali dokumenty do Olsztyna. Przepiękny kampus, wiele gatunków zwierząt, które można lepiej poznać, a po studiach ogromne perspektywy i praca nie tylko w Polsce – przekonuje Justyna

W tym roku Wydział Medycyny Weterynaryjnej obchodzić będzie jubileusz 50-lecia. W ciągu tych lat wykształcił ok. 5 tys. lekarzy medycyny weterynaryjnej. Ma bardzo mocną pozycję wśród innych wydziałów weterynaryjnych w Polsce.

- Wydział Medycyny Weterynaryjnej jest członkiem Konsorcjum Naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność", które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2015-2019 w dziedzinie nauk weterynaryjnych. Oprócz tego, nieprzerwanie od 2005 r. posiadamy akredytację europejską ważną do 2022 r. – wymienia osiągnięcia wydziału prof. Bogdan Lewczuk. - Chcemy być coraz mocniejsi w nauce i podnosić jakość naszych badań naukowych. Stawiamy też na umiędzynarodowienie i szersze kształcenie obcokrajowców. Chcemy także poprawić kształcenie od strony praktycznej. Mamy pewne plany, ale jak będzie z ich realizacją - zależy oczywiście od finansowania – dodaje dziekan.

Główne obchody jubileuszu 50-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej odbędą się 13 października .

- Z tej okazji organizujemy między innymi zjazd absolwentów. Zachęcam wszystkich naszych absolwentów do uczestnictwa w tych uroczystościach. Z pewnością będzie to mile spędzony weekend w Olsztynie wśród wspomnień i kolegów – zachęca dziekan prof. Bogusław Lewczuk.

syla

w kategorii