15. Wykład otwarty (5 czerwca 2014)

W poszukiwaniu dobra, mądrości i piękna - prawo pozytywne, wsparte na sumieniu, czy na wartościach utylitarnych?

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz

Katedra Pedagogiki Pokoju i Probacji

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 oglądaj online >>>

 

w kategorii