Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Dążąc do zapewnienia badaniom naukowym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki zgodności z wysokimi standardami etycznymi oraz dla wsparcia badaczy przy rozstrzyganiu dylematów etycznych przy projektowaniu i prowadzeni badań, rada NCN zaleca aby wnioskodawcy prowadzący badania z udziałem ludzi uzyskali opinie komisji ds. etyki badań naukowych (https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-03-24-zalecenia-dot-etyki-badan). W związku z tym Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki, powołał Komisję ds. badań Naukowych na naszym Uniwersytecie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Nauki lub członkami Komisji. Regulamin i dokumenty znajdują się w zakładkach.